Hoppa till sidans innehåll

Visioner & mål


VÅR VISION
FK Chapman skall vara bästa förening inom Svensk Fäktning.

VÅRA VÄRDERINGAR
FK Chapman står för en föreningsverksamhet som bedrivs på barnens och ungdomarnas villkor.

VÅRA MÅL

 • Vi rekryterar och utbildar ungdomar till att bli representativa fäktare. Verkar för bredd inom de olika vapnen och åldersgrupperna mot de mål som Svenska Fäktförbundet står för.
 • utbildar tränare och fäktlärare för att tillgodose den rekrytering som förser klubben med nybörjare.
 • stöder och bedriver utbildning av fäktdomare.
 • verkar särskilt för fler tjejer inom fäktningen.
 • vill gärna rekrytera nya elever med invandrarbakgrund.
 • stimulerar inom verksamheten föräldraengagemanget genom kurser, träffar och gemensamma aktiviteter som egna tävlingar.
 • vill stimulera samarbetet med övriga fäktklubbar i Sverige.
 • med deltagande i arrangemang och sponsorvärvningar skapa en stabil ekonomisk grund för föreningen.
 • vill sprida kunskapen om fäktning och information till kommun, landsting och företag om att vi finns samt hur vi bedriver vår verksamhet.
 • vill verka för en förbättrad fysisk status för våra ungdomar i en trevlig och positiv anda.

HANDLINGSPLAN

 

 • Sportcollege
  • 3-årig tränarutbildning i Karlskrona.
  • Bl.a kunna erbjuda elever från FÄG fortsatt utbildning.
  • Elever från både Gymnasium och Högskola är möjligt.
  • Praktiken bedrivs i samarbete med FK Chapman på kvällstid.
  • Utbildningen avslutas med Fäktlärarexamen efter 3 år.
  • Möjlig 4:e års påbyggnad med eventuell examen till Fäktmästare.
  • Under 4:e året bedrivs praktiken som biträdande Fäktlärare på FÄG.
 • Rekryteringsprojekt
  • Riktad fäktutbildning för elever i samarbete med Karlskronas skolor.
  • Bedrivs i projektform varje termin.
  • Målgrupp 9-10 år. Onsdag kväll utnyttjas.
  • ORGANISATION
   Arbeta för att fler föräldrar och fäktare ansluter sig och utbildas till några av följande viktiga delar av en framgångsrik förening:

    

   1. Styrelsen
   2. Egna tävlingsarrangemang – fördela uppgifter och ansvar för en smidigare
   uppsättning, drift och nedmontering av tävlingshall
   3. Sponsorgruppen
   4. Materiel och teknik. Service, underhåll och inköp
   5. PR och informationsverksamhet
   6. Kansli

 • Handslagsprojekt
  Driva nya idéer från förslag till verksamhet. Se till att FK Chapman skapar fler möjligheter till rekrytering och genomförande av nybörjarverksamhet.
 • Aktivitetsprojekt
  • Söka fler alternativ till Sail och Drakbåtsfestival. Vi skapar hela tiden bättre förutsättningar för att ungdomar och föräldrar skall kunna träffas och genomföra uppgifter tillsammans med ett på alla sätt lyckat resultat.
  • Bättre gemenskap, bättre ekonomi och bättre PR för alla i föreningen.
 • Utbildningsplan
  • Utbildningen av nya fäktare genom vår Fäktskola. Den slussar 2 ggr/år över nya elever till våra fäkttränare och klubbens träningsverksamhet. Fäktskolan tränar 2 ggr/vecka. Ca 40 träningstillfällen per termin.
  • Klubbens träningsverksamhet bedrivs 4-5 dagar/vecka.
  • Tränarutbildning sker i samarbete med FÄG där FKC’s elever, som bedriver träning på FÄG, praktiserar tillsammans med klubbens äldre fäktare som hjälptränare vid klubbens träningar. Tränareleverna får vidare utbildning på de SDF- samt SF-läger som anordnas.
  • De äldre fäktarna stimuleras till fortsatt verksamhet i föreningen som tränare, domare och ledare.
  • Vi skall genomföra 1-2 föräldrakurser, ev. i studiecirkelform varje verksamhetsår.
  • Vapenreparationskurser genomförs 1-2 per år.
  • 1-2 domarkurser för steg 1 och 2 riktat till fäktare och föräldrar, vilket samtidigt ökar reglementskunskapen i klubben.
Uppdaterad: 17 APR 2016 21:33 Skribent: Johan Ullström

Chapman Karlskrona

Hos oss hittar Du information om fäktning i Karlskrona, i Sverige och ibland även i den stora världen.

 

Texter och bilder

Texter och bilder skickas This is a mailto link

Postadress:
FK Chapman - Fäktning
Oscar Dyberg, Författarevägen 79
37163 Lyckeby

Besöksadress:
Östra Vittusgatan
37133 Karlskrona

Kontakt:
Tel: 0455
E-post: This is a mailto link